Inici

Benvingudes i benvinguts

Aquesta és la web de l'Agrupació d'Agents Rurals de Catalunya de CCOO. Una plataforma on podeu trobar tota la informació relacionada amb les nostres accions de lluita tant a nivell laboral com professional dins del Cos d'Agents Rurals.

La nostra tasca no és fàcil, som un sindicat atípic però el majoritari dins del col·lectiu d'agents rurals, ja que lluitem pels drets laborals dels treballadors i per la professionalitat del Cos d'Agents Rurals. Amb el suport, col·laboració, ajuda i el treball conjunt de tots estem convençuts que ho aconseguirem.
Us convidem també a seguir-nos al nostre compte oficial de TWITTER.
 
Per a obtenir informació sobre oposicions heu de formar part del grup de correu de l'Agrupació d'Agents Rurals de Catalunya de CCOO (clicant en aquest enllaç), o aneu a l'apartat "oposicions al CAR".

 

MANIFESTACIÓ DELS AGENTS RURALS PER DEMANAR SEGURETAT I JUSTÍCIA

Dimarts 16 de maig a les 11,30 a la Plaça Sant Jaume de Barcelona
Accediu a la nota de premsa

http://www.ccoo.cat/noticia/209158/agents-rurals-de-la-generalitat-es-manifestaran-dema-per-demanar-mesures-de-seguretat#.WRl5I1Izm7Y

 

PROPERA CONVOCATÒRIA OPOSICIONS: 50 PLACES AGENTS RURALS (categoria agent)

Estem organitzant juntament amb l'acadèmia Studium grups i temaris per aquesta propera convocatòria. La nostra previsió és fer grups arreu de Catalunya, igual que les darreres convocatòries. Els requisits són:

 • Batxilerat, CFGS, FPII, Accés +25 o equivalent
 • Carnet de conduir: B
 • Certificat B de català. Si no es té, hi haurà una prova dins l’oposició.

Si hi ha alumnes interessats/des es farien grups a:

 • Lleida
 • Barcelona
 • Girona
 • Tarragona
 • Catalunya Central

(els llocs exactes els sabriem tan bon punt sapiguem el nombre d'alumnes interessats/des)
Si estàs interessat/da pots enviar un correu electrònic a studium@svt.es amb el teu nom, telèfon, correu electrònic i grup o zona on voldries assistir al curs.

També et pots donar d'alta al nostre grup de correu d'opositor seguint les instruccions més avall. Aquest grup només és per rebre informació i l'anem donant a mida que la tenim (no és posible respondre).

Instruccions per sol·licitar formar part del grup de correu:

1. Cliqueu al següent enllaç: 
https://groups.google.com/forum/#!forumsearch/opos-agentsrurals@googlegroups.com

2. Inicieu la sessió amb un compte de correu

3. Un cop iniciada la sessió només us cal sol·licitar la pertinença.

De moment no sabem encara el temari que s’haurà d’estudiar. Confiem que d’aqui unes setmanes ens el confirmin i puguem començar a preparar-ho tot.

A mesura que tinguem més informació sobre dates, horaris, preus, temaris, etc.., us l’anirem traslladant. 

 
 
NOVA OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA: 50 PLACES CATEGORIA AGENT + 50 PLACES CATEGORIA SOTSINSPECTOR
Avui dia 20/04/2017 s'ha publicat al DOGC (http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7353/1605206.pdf) una nova oferta d'ocupació per a agents rurals:
 • Escala bàsica, agent de la Generalitat de Catalunya: –45 places –places addicionals (10%): 5 places Total de places: 50 
 • Escala executiva, sotsinspector de la Generalitat de Catalunya: –45 places –places addicionals (10%): 5 places Total de places: 50 Torn lliure: 17 places Torn de promoció interna: 33 places

La previsió per la convocatòria d'oposició per la categoria de sotsinspector és aquesta tardor del 2017. Per la categoria d'agent seria posterior però cal tenir en compte que el Govern té fins a 3 anys per convocar-la. El nostre compromís és de vetllar per que les dues convocatòries siguin lo abans possible.

En quant a la preparació d'oposicions encara no sabem si a CCOO podrem fer cursos. En tot cas recomanem que qui vulgui preparar l'accés a la categoria d'agent pot començar a estudiar el temari comú del C1, i per la categoria sotsinspector el del grup A2.

TEMARI

RESOLUCIÓ ARP/2763/2016, de 28 de novembre, per la qual s'aprova i es fa pública la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés a la categoria de sotsinspector/a de l'escala executiva del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

Us mantindrem informats.

 

PLACES D'INTERINATGE AL COS D'AGENTS RURALS

Al següent web de la Generalitat (http://agricultura.gencat.cat/ca/serveis/ofertes-treball/) es publiquen places per ser ocupades amb interins i amb els requisits d'accés que us posem més avall. Aquesta informació és segons dades aportades pel Departament d'Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació (UNICA FONT OFICIAL). Recomanem que hi aneu entrant periòdicament per consultar les places que vagin sortint.

 

Requisits

Fase I: Prioritàriament, una persona amb vinculació de funcionària de carrera de l’escala bàsica, categoria d’agent del Cos d’Agents Rurals i/o de l’escala auxiliar, categoria d’agent auxiliar del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya

Fase II: Excepcionalment i en el cas que no es presenti cap persona funcionària que compleixi els requisits d’ocupació, també es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin els següents requisits (només es demanaran a les persones seleccionades):

-       Titulació necessària per accedir al grup D
-       Certificat de nivell intermedi de català (nivell B) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent
-       Certificat mèdic que acrediti l’aptitud de les tasques a desenvolupar. També es podrà demanar una prova d’esforç, si s’escau

Criteris de selecció: Hi han 4 criteris que s'utilitzaran alhora de seleccionar als candidats:

 • Bloc 1. El formaran aquelles persones que han superat la fase de concurs-oposició del darrer procés selectiu d’accés al Cos d’Agents Rurals i que han prestat serveis en la categoria d’agent auxiliar del Cos d’Agents Rurals. L’ordenació es farà d’acord amb el temps de serveis prestats en la categoria d’agent auxiliar de major a menor. En cas d’empat s’ordenaran, en primer lloc, d’acord amb la puntuació més alta en la fase d’oposició. Si persisteix l’empat, s’ordenaran d’acord amb la puntuació més alta en el tercer exercici de la primera prova (supòsits pràctics). Si encara persisteix l’empat, s’ordenaran d’acord amb la puntuació més alta en el segon exercici de la primera prova (qüestionari de coneixements). Si continua l’empat, s’ordenaran d’acord amb la puntuació més alta en la quarta prova (exercicis físics). Si tot i això persisteix l’empat es realitzarà una entrevista relacionada amb les funcions pròpies de la categoria d’agent auxiliar del Cos d’Agents Rurals.
 • Bloc 2. El formaran aquelles persones que han superat la fase de concurs-oposició del darrer procés selectiu d’accés al Cos d’Agents Rurals i no han prestat serveis en la categoria d’agent auxiliar del Cos d’Agents Rurals. L’ordenació es farà d’acord amb la puntuació obtinguda al concurs-oposició. En cas d’empat s’ordenaran, en primer lloc, d’acord amb la puntuació més alta en la fase d’oposició. Si persisteix l’empat, s’ordenaran d’acord amb la puntuació més alta en el tercer exercici de la primera prova (supòsits pràctics). Si encara persisteix l’empat, s’ordenaran d’acord amb la puntuació més alta en el segon exercici de la primera prova (qüestionari de coneixements). Si continua l’empat, s’ordenaran d’acord amb la puntuació més alta en la quarta prova (exercicis físics). Si tot i això persisteix l’empat es realitzarà una entrevista relacionada amb les funcions pròpies de la categoria d’agent auxiliar del Cos d’Agents Rurals.
 • Bloc 3. El formaran aquelles persones que no han superat la fase de concurs-oposició del darrer procés selecHi hatiu d’accés al Cos d’Agents Rurals. L’ordenació es farà d’acord amb l’ordre alfabètic del resultat del darrer sorteig que hagi realitzat la Direcció General de Funció Pública pels processos selectius de l’àmbit de la Generalitat.
 • Bloc 4. El formaran aquelles persones que han prestat serveis en la categoria d’agent auxiliar del Cos d’Agents Rurals i no estan incloses als blocs anteriors. L’ordenació es farà d’acord amb el temps de serveis prestats en la categoria d’agent auxiliar de major a menor temps. En cas d’empat, l’ordenació es farà d’acord amb l’ordre alfabètic del resultat del darrer sorteig que hagi realitzat la Direcció General de Funció Pública pels processos selectius de l’àmbit de la Generalitat.
 • Bloc 5. El formaran aquelles persones que siguin seleccionades en un procés de reclutament que es durà a terme en el cas de necessitat de cobertura de vacants i de no disposar de persones disponibles en els blocs anteriors. En aquest procés que estarà subjecte  al  principi  de  publicitat,  els  aspirants  hauran  d’acreditar  el  compliment  dels requisits per accedir a la categoria d’agent auxiliar i les capacitats i els coneixements exigits per a l’exercici de les funcions així com la superació d’un curs complementari de formació.

Les persones que s’incorporin com a interines no podran desenvolupar les funcions que impliquin la participació directa o indirecta en l’exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals de l’Estat i de les Administracions Públiques.

Funcions del lloc

Corresponen als Agents Rurals les tasques d’execució definides pel capítol II (article 5 i següents) de la Llei 17/2003, de 4 d juliol, del Cos d’Agents Rurals:
-       Funcions de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió
-       Funcions d’investigació
-       Funcions d’informació i assessorament als ciutadans
-       Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pel seu superior jeràrquic

Aspectes que es valoraran
-       Coneixements i experiència en les funcions esmentades
-       Experiència en lloc similar

Forma en què s’ocuparà el lloc: Comissió de serveis o interinatge

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats han de presentar el seu currículum personal i el que genera Atri en format PDF  a la següent adreça electrònica: carpersonal.daam@gencat.cat.

Per qualsevol dubte truqueu al Servei de Recursos Humans del Departament d'Agricultura al 93 304 67 00

Si voleu rebre un mail de CCOO cada cop que es publiqui una nova oferta, heu d’estar a la llista de correu per opositors de la que informem a http://agentsrurals.net/AAFC_CCOO/node/16 Si ja esteu donats d’alta, no cal que ho torneu a demanar.”

 

L'Agrupació d'Agents Rurals de Catalunya de CCOO denúncia la situació crítica per manca de personal en moltes comarques de Catalunya

Actualment al Cos d'Agents Rurals hi ha pressupostades més de 20 places que no estan cobertes (excedències, jubilacions, baixes, etc). És a dir, el Departament d'Agricultura té els diners per poder-les cobrir però no ho fa. 

L'Agrupació d'Agents Forestals de Catalunya de CCOO insistim en la situació crítica per manca de personal en algunes comarques de Catalunya. En els darrers 5 anys s’han amortitzat més de 30 places, el pressupost de les quals ha desaparegut. Però les 20 places pressupostades a què ens referim es podrien cobrir immediatament amb personal interí. Això representaria una millora del servei públic, especialment en aquelles comarques més oblidades de Catalunya.

Si ens voleu donar suport en aquesta reivindicació de personal, podeu fer difusió d’aquesta informació i enviar un mail demanant la reposició de les places pressupostades del Cos d’Agents Rurals a conselleria.darp@gencat.cat

Voleu contactar amb el Cos d'Agents Rurals?

Ho podeu fer a través del telèfon únic d'emergències 112 (si es tracta d'una emergència) o be al telèfon operatiu 24 hores 93 561 70 00. També podeu consultar la nostra secció "contacta".