You are here

Oposicions

GRUP DE CORREU PER OPOSITORS

Per obtenir informació sobre les oposicions al Cos d'Agents Rurals, heu de formar part del grup de correu de l'Agrupació d'Agents Forestals de Catalunya de CCOO.

En aquets grup convidem a totes les persones que ens heu demanat rebre aquest tipus d'informació. Degut a sistemes anti-spam, a partir d'ara la informació només s'enviarà mitjançant aquest grup de correu.

En aquest grup no és possible respondre, editar temes ni crear-ne de nous. Podeu seguir comunicant-vos amb nosaltres al correu habitual cocoforest@ccoo.cat

Per formar part del grup cal que seguiu les instruccions de sota. Un cop rebuda la vostra sol·licitud, la validarem i ja en formareu part. En qualsevol moment podreu anul·lar la subscripció com s'indica al final de cada correu.

Instruccions per sol·licitar formar part del grup de correu:

1. Cliqueu al següent enllaç: 
https://groups.google.com/forum/#!forumsearch/opos-agentsrurals@googlegroups.com

2. Inicieu la sessió amb un compte de correu

3. Un cop iniciada la sessió només us cal sol·licitar la pertinença.

 
 
NOVA OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA: 
50 PLACES CATEGORIA AGENT + 50 PLACES CATEGORIA SOTSINSPECTOR
 
Avui dia 20/04/2017 s'ha publicat al DOGC (http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7353/1605206.pdf) una nova oferta d'ocupació per a agents rurals:
  • Escala bàsica, agent de la Generalitat de Catalunya: –45 places –places addicionals (10%): 5 places Total de places: 50 
  • Escala executiva, sotsinspector de la Generalitat de Catalunya: –45 places –places addicionals (10%): 5 places Total de places: 50 Torn lliure: 17 places Torn de promoció interna: 33 places

La previsió per la convocatòria d'oposició per la categoria de sotsinspector és aquesta tardor del 2017. Per la categoria d'agent seria posterior però cal tenir en compte que el Govern té fins a 3 anys per convocar-la. El nostre compromís és de vetllar per que les dues convocatòries siguin lo abans possible.

En quant a la preparació d'oposicions encara no sabem si a CCOO podrem fer cursos. En tot cas recomanem que qui vulgui preparar l'accés a la categoria d'agent pot començar a estudiar el temari comú del C1, i per la categoria sotsinspector el del grup A2.

TEMARI SOTSINSPECTOR: RESOLUCIÓ ARP/2763/2016, de 28 de novembre, per la qual s'aprova i es fa pública la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés a la categoria de sotsinspector/a de l'escala executiva del cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

Us mantindrem informats.

PREGUNTES FREQÜENTS

LEGISLACIÓ QUE ENTRA: Com en convocatòries anteriors, la legislació a tenir en compte a l'hora de contestar el qüestionari i el cas pràctic serà la legislació vigent el dia de la prova.

D'altra banda, informem que la Guia Orientativa de Legislació facilitada pel DMAH, és tant sols orientativa i que pot entrar alguna pregunta d'altres normes, sempre i quan tinguin a veure amb el temari publicat a la RESOLUCIÓ MAH/3706/2008. A la web oficial del Cos d'Agents Rurals podeu trobar publicats els requisits d'accés i la "Guia orientativa del temari específic".

MÈRITS (puntuació addicional pel concurs-oposició): Fins ara només han donat punts per haver treballat al Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya o a un cos anàleg a altres autonomies de l'Estat).

A Catalunya es nomenen interins del Cos d'agents Rurals quan l'administració ho creu convenient i sempre segons l'ordre d'aspirants aprovats de la darrera oposició i que no van obtenir plaça.

CAMPANYES FORESTALS: Les anomenades "campanyes forestals" són les que fan els auxiliars forestals de bombers durant l'estiu. Depenen de Departament d'Interior. Podeu trobar més informació a la web de l'Agrupació de Bombers de CCOO http://www.ccoo.cat

TAULA D'EQUIVALÈNCIES DE TITULACIONS: per a l'accés a la categoria d'agent - C1 titols de batxillerat, de formació professional de segon grau o equivalents: http://www.imet.cat/uploads/TREBALL/Form%20Ocupacional/Quadre%20resum%20equivalencies%20titols.pdf

 
UNA MICA D'HISTÒRIA:
EL FRUIT DE L'ACCIÓ SINDICAL

El 18 de novembre de 2004, CCOO va convocar una manifestació davant del Parlament per denunciar la passivitat del Departament de Medi Ambient i Habitatge respecte al desplegament de les bases del Cos d'Agents Rurals, el Reglament de la Llei i l'increment de plantilla necessari per al desenvolupament del cos.

Arrel de la manifestació es van mantenir reunions amb el DMAH durant 4 mesos en les que es va avançat ben poc. A principis març de 2005 el DMAH pretenia tornar al punt de partida de les negociacions. Enlloc de donar resposta als compromisos que van adquirir al desembre de 2004, segons els quals, s'havia de definir l'increment de plantilla durant el mes de febrer següent, ens emplaçaven a terminis indefinits per anar parlant de tot però sense concretar res.

Vista la manca de voluntat del DMAH respecte al desplegament del CAR (bases, reglament i plantilla), CCOO i UGT vam convocar una concentració davant del Parlament el 12 de maig de 2005 i una vaga del CAR pel Dia Mundial del Medi Ambient, el 5 de juny.

Arrel d'aquestes mesures de pressió, finalment l'equip directiu del DMAH ha fet un gir en els seus plantejaments i va arribar a un acord amb els sindicats el 10 de maig de 2005, segons el qual:

1. El 2005 es va publicar al DOGC una convocatòria de 38 places (places de reposició, no de nova creació)

2. A finals del 2005 havia de sortir una altra convocatòria de 50 places de nova creació i al 2006 una més amb un mínim de 37 places. Tot plegat per donar compliment a l'estudi econòmic de la Llei del Cos d'Agents Rurals, que dimensionava el CAR amb un mínim de 500 efectius.

Finalment ho van fer en una sola convocatòria, el 2006, de 87 places.

Pel que fa a la limitació d'edat, el Departament de Medi Ambient i Habitatge pretenia limitar l'edat d'accés a 35 anys a les bases de l'oposició del 2006. Atès el posicionament de CCOO contra aquesta restricció; al entendre que és una injustícia negar l'accés al CAR per una simple qüestió d'edat, independentment de les capacitats que hom pugui demostrar en un procés selectiu; en una reunió mantinguda el 17 de març de 2006, el DMAH va decidir elevar la limitació d'edat als 40 anys al reglament del CAR i no aplicar-lo a la convocatòria del 2006.

Durant la tramitació del Reglament del CAR "va caure" la limitació d'edat de manera que l'adminsitració podia decidir en cada convocatòria si l'aplicava o no. Finalment, el propi Departament ha reconegut que pot ser fins i tot inconstitucional, motiu pel qual han manifestat que no s'aplicaran limitacions d'edat en properes convocatòries. CCOO felicitem al Departament per aquesta decisió.